Flevokust3

Flevokust - Lelystad

Flevokust is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een 'nat' (dat betekent havengebonden en havengerelateerd) bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven komt aan de noordkant van Lelystad te liggen.

Flevokust is een schakel in de ruimtelijke-economische structuur van de Noordvleugel van Nederland. De ontwikkeling is van (boven)regionaal belang, door het versterken van de economische structuur in de regio en geeft een impuls aan de werkgelegenheid.

De bouw van de haven is gestart. Flevokust is eind 2017 operationeel. Tot de definitieve haven operationeel is, wordt een tijdelijke terminal bij de Maxima-centrale gebruikt voor de op- en overslag van containers uit de regio Flevoland.

Project pagina: Flevokust - Lelystad

Webcam: