Nieuwbouw Prinses Ireneschool te Rotterdam

Door nieuwe ontwikkelingen op het perceel waar momenteel de Prinses Ireneschool gevestigd is, zal de VMBO school met 400 leerlingen half 2015 een nieuw onderkomen gaan betrekken aan de Wilgenplaslaan in Rotterdam. Op deze locatie staat een leeg schoolgebouw met twee langgerekte vleugels en een tussengebied. Achter op het terrein staat los van het hoofdgebouw een gymzaal.

Om te voldoen aan het programma van eisen is een uitbreiding noodzakelijk. Het bestaande schoolgebouw wordt voor een groot deel intact gelaten. Constructie, trappen en gevels blijven behouden, de inrichting wordt volledig gesloopt. De gevels zijn opgebouwd uit metselwerk met houten kozijnen en prefab grindbetonnen borstweringen. De gevels van de nieuwbouw zullen opgebouwd worden met een sterk afwijkend materiaal om het verschil tussen bestaand en nieuw te accentueren.

Bouwbedrijf Boot leidt en coödineert het proces vanaf het definitief ontwerp tot en met de uitvoering. Samen werken wij met de architect, constructeur en installateur in een BIM-model.